Boiska sportowe


W ramach oferowanych usług proponujemy prace :

  • Laserowa niwelacja (kształtowanie spadków)
  • Równanie nawierzchni
  • Siew nasion
  • Darniowanie płyty trawą z rolki
  • Montaż i serwis systemów nawadniających
 Realizujemy budowę boisk wiejskich,gminnych

na których trenują amatorzy i młodzież oraz obiekty profesjonalne.

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów

działamy wraz z nimi, tak by powstało dobre boisko w każdych warunkach.
Współpracujemy z klubami piłkarskimi, optymalizując nasze działania ograniczając nasze koszty

i zakres prac do niezbędnego minimum.
Często prace nasze sprowadzają się do regeneracji boisk (równanie płyty, wsiew nasion, pionowa aeracja, spulchnianie) co przy stosunkowo niskich kosztach zdecydowanie poprawia jakość płyty boiska.

 

 

Budowa boisk

Nowe boiska

- prace ziemne, system nawadniający

- profilowanie warstwy wegetacyjnej

- darniowanie trawą z rolki lub siew perforacyjny

 

 


Przebudowa starego boiska

Przebudowy starych boisk

- optymalizacja kosztów

- wykorzystanie potencjału istniejącego terenu i położa

- ukierunkowane założenia


Boiska gminne

Boiska gminne

- bez sztucznego nawadniania

- odpowiednie przygotowanie podłoża

- kluczową rolę odgrywa tu dobór mieszanki trawy sportowej

 

 

01      03      05      06      07      08      09      111       122      125      09111        Wiedenmann logo      

logoUP